Bo stort på liten yta

Popup House bygger stora lägenheter på små ytor till ett bra pris. Med containrar som bas monterar vi snabbt upp och ner höga hus på små markytor utan att påverka underlaget de står på. Genom att bygga med tillfälliga bygglov på outnyttjade platser är Popup House en partner som möjliggör ett flexibelt markanvändande och ett etappvis byggande. Med ett brett nätverk av samarbetspartners och en innovativ syn på bostadsutveckling höjer vi snabbt och enkelt platsers attraktivitet samtidigt som vi löser bostadsutmaningen. 

Popup House vill inspirera till ett hållbart boende som gör människor gladare och städer mer levande.

Snygga och bra bostadsmoduler

För oss är det självklart att även tillfälligt uppförda bostäder ska vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara. Och snygga att se på. I vår nuvarande bostadmodul baserad på en 20-fotscontainer (high cube) ryms en liten, fullvärdig och helt möblerad lägenhet om 13 kvm. I framtiden kommer vi även kunna erbjuda större moduler.

Containrarna kan staplas på varandra i önskad höjd och form. En trappmodul gör lägenheterna tillgängliga för gående och en utanpåliggande hiss gör dem tillgängliga för funktionsnedsatta. Modulernas höga kvalitet gör att dem även fullt möjliga att använda vid permanent byggande.

 • Rekordsnabbt 

  ett halvår från beställning till inflyttning!

  (byråkratin exklusive...)

  Trä
  22
 • Popup House bygger 10 bostäder i veckan och kan lagerhålla upp till 400 bostäder inför en etablering.

  Blå
  24

Ett nytt bostadsområde på under ett halvår – så funkar det!

Tack vare byggteknisk innovation och ett nytänkande arbetssätt har vi kapacitet att leverera 120 inflyttningsklara lägenheter på under ett halvår efter godkänd beställning (byråkrati exklusive).

Efter att modulerna färdigproducerats i vår fabrik utanför Stockholm fraktas de med lastbil till den plats där de sedan ska stå. Väl på plats staplas lägenheterna ovanpå varandra till önskad höjd. Med hjälp av ett "plug and play"-system kopplats lägenheterna sedan upp mot el, vatten och avlopp. Ett isolerande klimatskal anpassar huset för platsens lokala energikrav och arkitektoniska förutsättningar. Efter en monteringstid på plats om cirka tre till fyra veckor är lägenheterna sedan redo för inflyttning. 

Marknadens mest mobila bostäder

Genom att bygga hus av containrar – och utan att vara beroende av externa bärverk – är våra bostadsmoduler mobila i ordets rätta bemärkelse. Precis vad som krävs för ett tidsbegränsat bygglov! Det krav vi ställer på marken är att den ska ha fullgod bärighet, vara avgrusad och ha el, vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen. Resten sköter vi. 

Storleken på modulerna gör att det inte behövs mycket mark för att kunna bygga ett helt bostadsområde: En yta om knappt 500 kvadratmeter räcker exempelvis för ett femvåningshus om drygt nittio lägenheter.

Behöver du förtäta en befintlig stadsmiljö eller snabbt skapa liv och rörlighet i ett område som ska utvecklas under en längre tid? Kontakta oss så tar vi fram ett förslag.

Skrota sovstaden!

Det byggs rekordmycket i Sverige just nu. Då är det lika bra att göra det snyggt, smart och trivsamt när vi ändå är igång! För oss är det självklart att även tillfälliga bostadsområden ska byggas på ett social hållbart sätt. Med ett brett kontaktnät inom näringsliv, offentligheten och det civila samhället ligger det i vårt dna att samarbeta med en bredd av aktörer för att få till stånd attraktiva områden där livskvalitet byggs in från start.

Oavsett om det gäller kulturliv, handel, service eller transportlösningar strävar vi alltid efter samarbeten med lokala och rikstäckande aktörer som med sitt engagemang kan bidra till att höja våra områden till någonting utöver det vanliga. Är du en sådan aktör? Hör av dig så hittar vi på något kul och bra tillsammans!

 

 

Det här är Popup House

Popup House grundades av två visionära reklamare som inspirerades av de containerbostäder som bland annat Nederländerna haft sedan länge. Det är väl bara att köpa några containrar, inreda dem, ställa upp dem och hyra ut, tänkte de – Sverige behöver ju billiga lägenheter! Tur att de var så naiva, hade de vetat hur krångligt bostadsbyggande i Sverige kan vara så hade Popup House nog aldrig lämnat idéstadiet. 

Idag drivs Popup House fortfarande av personer med kommunikativ bakgrund. Kunskap om PBL, BOA, P-tal och exploateringschefer har införskaffats längs vägen. Den visionära inställningen till fastighetsutveckling är allt jämt kvar.

Vi skulle kunna kallas fastighetsutvecklare, byggherre, totalentreprenör, hyresvärd och stadsutvecklare. Men vi kallar oss hellre en one-stop-shop för bostäder. Har du mark fixar vi bostäder: hela vägen från planering via produktion till förvaltning.

Vår vision är att det ska vara lika enkelt att skaffa en ny bostad som att skaffa en ny mobiltelefon. Hjälp oss förverkliga den visionen: hör av dig!

Cecilia Wemming, vd Popup House, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kontakta oss

  Cecilia Wemming

  vd, Popup House 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Rosa
  18
 • Fakta 40 parkeringsrutor kan ge plats åt 92 nya bostäder.

  Svart
  22